Kommunikologiutbildning

KOMPETENS

Utbildningen leder fram till kompetens inom förändrings- och utvecklingsprocesser. En kompetens som bidrar till att du kan analysera, utvärdera och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete för individer, relationer, grupper och organisationer i alla tänkbara branscher och sammanhang.

 

”Funderar ni på att gå någon utbildning som utvecklar er framöver? Jag rekommenderar då varmt utbildning i Kommunikologi! Trots att jag bara har gått två moduler har jag fått bättre verktyg och insikter än 10 års studier inom KBT, beteendevetenskap, gestaltterapi, samtalsterapi, coachning, föräldraskap, ledarskap, ACT, mindfulness mm. Utbilda dig inom kommunikologi. Min uppfattning är att du inte behöver något annat.
– Jessica Larning, Beteendevetare och ledare inom hälsobranchen.

 

”This course has helped me experience my moments in live, the strength to better understand myself and those around me. I can honestly say that I still use the tools from this education on a daily basis and recommend it to anyone looking to guide themselves and understand different perspectives in your journey. Several years have gone since I participated, yet I am continually inspired by the fantastic content!!”
– Laura Geisler, Erfaren och uppskattad profil i träningsbranschen

 

”Jag har blivit mer trygg och säker i mig själv. Samtidigt har jag blivit mer medveten om de negativa förutfattade meningar jag har haft om mig själv och fått verktyg till hur jag kan förändra dem. Nu lyssnar jag mer på mina inre signaler om vad jag verkligen vill.”
– Maxim Kalmér, Mångsysslande entreprenör

 

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varierar vi våra pedagogiska aktivitetsramar under utbildningen. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, demonstrationer, analys/filtrering, träning med handledning, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling föregår som en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering under handledning.

I dessa tider, med snabba och genomgripande förändringar i omgivningen, är den kompetens jag skaffat mig genom utbildning i Kommunikologi den avgjort viktigaste kompetens jag någonsin integrerat. Den fungerar som accelerator, och kastar nytt ljus på allt jag redan kan, tidigare kompetens, kunskap och erfarenheter. Och på allt mitt framtida lärande.

Christina Skoglund, founder of Let The Cat Out.

UPPLÄGG

Utbildningen är uppbyggd i moduler och efter modul fyra erhåller du certifikat på basic level. För intermediate certifikat deltar du på totalt sex moduler och för att bli certifierad kommunikolog krävs minst tio moduler. Varje modul pågår i fem dagar och du väljer själv ditt studietempo.

Delar av innehållet

Under modulerna har vi bland annat uppmärksamhet på:

 

Basic level:

Modul 1: beteende och förändring av beteende, att möta och leda sig själv och andra. Träning på att ta meta-position, att se sig själv och/eller en situation inklusive sig själv från utsidan, få en helhetsbild för att kunna utvärdera sig själv och sin bransch.

Modul 2: intentioner och den kraft och riktning som skapas när intentionen är tydlig, att ha fokus på vad ett beteende ska leda till. Balans på intern/extern uppmärksamhet och framgångsrika mötesstrategier.

Modul 3: värdet med tydliga ramar i alla tänkbara sammanhang, olika typer av ramar och ramkompetens. Förutfattade meningar, dess effekter och förändring av dem som inte är nyttiga att ha kvar. Förhandlingsarbete är också en del av modul tre.

Modul 4: träning på och integrering av materialet som är presenterat under modul 1- 3. Träning på att ge och få feedback och att presentera rapporter.

 

Intermediate level:

Modul PED: Planering/programdesign, undervisning, presentation och feedback.

Modul Filter: Analys, beskrivning och kvalitetsutvärdering av ”any human activity”, t.ex. metoder, modeller, teorier, forskning, aktiviteter och projekt.

UTBILDNINGSDATUM 

Modul I

26-30 augusti

Modul II

16-20 september

Modul III 

21-25 oktober

Modul IV

18-22 november

PED (Pedagogik) 

13-17 januari 2021

Filter

17-21 februari 2021

PRIS

6 800 kr/modul.
Vid anmälan till två eller fler moduler vid samma tillfälle 5 900 kr/modul.

För mer info och anmälan: info@restartcompany.se