Levandeskapsutbildning

Utbildningen innehåller kunskap och träning på att SKAPA och LEVA ditt liv som du önskar. För att du ska kunna må och fungera bra själv, i dina relationer och i alla tänkbara situationer och sammanhang.

En utgångspunkt vi har med oss genom hela utbildningen är “ditt livsviktiga fundament”. Påminnelse och träning på att ta hänsyn till det som är livsviktigt för oss människor, som ditt andetag, näring, rörelse, återhämtning och dina tankar. En skillnad på den här utbildningen och många andra är att vi GÖR det vi vet är livsviktigt, inte bara pratar om det. Det är vi superstolta över!

Steg för steg fördjupar vi din förståelsen för dig, vilket ansvar och vilka möjligheter du har för dig i ditt liv. Vi medvetandegör en viktig grund för att kunna må och fungera bra. Sen erbjuder vi möjlighet till regelbunden repetition när och om du behöver. Så du kan hålla dig på rätt väg för dig, i din önskad riktning, i ditt liv.

Hur levande vill du vara?

UPPLÄGG

Utbildningen är uppbyggd i en grundkurs och efterföljande fördjupning genom fortsättningskurser och regelbundna fördjupningstillfällen, som vi kallar Restart MEets.

Grundkurs

Steg 1: Vi börjar med dig och din förståelse för dig. Hur du har det just nu och hur du önskar ha det. Vi tydliggör dina möjligheter och eventuella begränsningar för dig i ditt liv. Träning på att få till det du vill och behöver göra för att må och fungera bra – på riktigt.

Steg 2: Vi fortsätter med uppmärksamhet på dig och hur du påverkar och påverkas av andra. Träning på att kommunicera för att förstå andra och själv bli förstådd, samt att skapa och välja de relationer som bidrar till att du mår och fungerar bra.

Steg 3: Avslutningsvis i grundkursen så vill vi bidra till att öka din förståelse för dig i olika situationer och sammanhang. Träning på att förstå, skapa och välja sammanhang, situationer, områden och aktiviteter som leder dig i din önskade riktning.

 

Fördjupning

Det livsviktiga fundamentet med en systemisk förståelse: Under tre dagar fördjupar vi förståelsen och tränar vidare på det som är livsviktigt för att må och fungera bra. Andning, näring, rörelse, återhämtning och tankar, allt med en systemisk förståelse – förståelsen för hur allt hänger ihop och påverkar.

Restart MEets: Vi har uppmärksamhet på dig, även på våra Restart MEets. Du väljer själv om och när det passar dig att delta på dessa tillfällen. Innehållet varierar beroende på vem som deltar. Flexibelt och precist utgår vi ifrån dig, ditt nuläge och ditt önskade läge. Vi påminner, fördjupar och tränar på det som behövs för att du ska uppnå det du önskar. Om du har det som du önskar, då försöker vi medvetandegöra vad det beror på – vilka framgångsfaktorer som bidrar, så det blir tydligt för dig och kanske en inspiration till andra. På vissa Restart MEets kommer vi även ha specifika teman som annonseras i förväg.

FÖR VEM

Utbildningen kan passa och ge mening för dig som privatperson, för dig som är förälder, partner, medmänniska. Yrkesmässigt för medarbetare och ledare. Den passar alltså dig som är människa bland människor.

Vi tänker att när du utvecklas ger du möjlighet för dem du har i din närhet att utvecklas. Vi människor påverkar och påverkas av varandra.

UTBILDNINGSDATUM 2021 


Grundkurs

Varje steg i grundkursen är 4 dagar och du väljer själv det “tempo” du vill gå din utbildningen. Ett steg per månad, per kvartal, halvår… eller annat.

Steg 1: 7-10 januari, 18-21 mars, 1-4 juli, 26-29 augusti

Steg 2: 4-7 februari, 15-18 april, 23-26 september

Steg 3: 11-14 mars, 20-23 maj, 21-24 oktober

Fördjupning

Ditt livsviktiga fundamentet med en systemisk förståelse: 19-21 november

Restart MEets: 12 juni, 21 augusti, 16 oktober, 11 december

 

UTBILDARE, COACHER OCH INSPIRATÖRER


PRIS & ANMÄLAN


  • Grundkurs: 6 000 kr/kurs (vid anmälan till hela grundkursen vid samma tillfälle är priset: 15 000 kr)
  • Ditt livsviktiga fundamentet med en systemisk förståelse: 4 500 kr
  • Restart MEets: 1 500 kr/tillfälle

Erbjudande: Vid anmälan till hela utbildningen inklusive 3 Restart MEets är priset 22 500 kr (ord pris 27 000 kr).

Mer info och anmälan: info@restartcompany.se

Restart Heart

Vi vill bidra till att även den som har en stor önskan och behov av att delta på Levandeskapsutbildningen, men inte har ekonomiska förutsättningar – ändå kan ha en chans att få delta. Därför erbjuder vi en kostnadsfri RestartHeart-plats per grundutbildning.

Maila oss din motivering till varför just du eller den du bryr dig om ska få en plats på utbildningen.

Lycka till!