Levandeskapsutbildning

Utbildningen innehåller kunskap och träning på att SKAPA och LEVA ditt liv som du önskar. För att du ska kunna må och fungera bra själv, i dina relationer och i alla tänkbara situationer och sammanhang.

En utgångspunkt vi har med oss genom hela utbildningen är ”ditt livsviktiga fundament”. Påminnelse och träning på att ta hänsyn till det som är livsviktigt för oss människor, som ditt andetag, näring, rörelse, återhämtning och dina tankar. En skillnad på den här utbildningen och många andra är att vi GÖR det vi vet är livsviktigt, inte bara pratar om det. Det är vi superstolta över!

Steg för steg fördjupar vi din förståelsen för dig, vilket ansvar och vilka möjligheter du har för dig i ditt liv. Vi medvetandegör en viktig grund för att kunna må och fungera bra. Sen erbjuder vi möjlighet till regelbunden repetition när och om du behöver. Så du kan hålla dig på rätt väg för dig, i din önskad riktning, i ditt liv.

Hur levande vill du vara?

UPPLÄGG

Utbildningen är uppbyggd i en grundkurs och efterföljande fördjupning genom  möjlighet till regelbunden påminnelse och fördjupning via appen Restart ME och andra aktiviteter.

Grundkurs

Steg 1: Vi börjar med dig och din förståelse för dig. Hur du har det just nu och hur du önskar ha det. Vi tydliggör dina möjligheter och eventuella begränsningar för dig i ditt liv. Träning på att få till det du vill och behöver göra för att må och fungera bra – på riktigt.

Steg 2: Vi fortsätter med uppmärksamhet på dig och hur du påverkar och påverkas av andra. Träning på att kommunicera för att förstå andra och själv bli förstådd, samt att skapa och välja de relationer som bidrar till att du mår och fungerar bra.

Steg 3: Avslutningsvis i grundkursen så vill vi bidra till att öka din förståelse för dig i olika situationer och sammanhang. Träning på att förstå, skapa och välja sammanhang, situationer, områden och aktiviteter som leder dig i din önskade riktning.

 

Fördjupning

REstart ME: I appen REstart ME finns innehåll som påminner och fördjupar det vi har varit igenom under grundkursen. Du väljer själv, när och vad du vill påminna dig om och träna vidare på.

Regelbundet erbjuds också livssända REstart MEets. Då påminner, fördjupar och tränar vi på det som behövs för att du ska uppnå det du önskar. Om du har det som du önskar, då försöker vi medvetandegöra vad det beror på – vilka framgångsfaktorer som bidrar, så det blir tydligt för dig och kanske en inspiration till andra.

FÖR VEM

Utbildningen kan passa och ge mening för dig som privatperson, för dig som är förälder, partner, medmänniska. Yrkesmässigt för medarbetare och ledare. Den passar alltså dig som är människa bland människor.

Vi tänker att när du utvecklas ger du möjlighet för dem du har i din närhet att utvecklas. Vi människor påverkar och påverkas av varandra.

”Levandeskap gav mig MIG. Den tydliggjorde att JAG är göraren i mitt liv och mina möjligheter är oändliga. Jag har blivit mer tillåtande mot mig själv och kunskapen har bidragit till att jag är mer kreativ”. – Caroline Astudillo Holfve

UTBILDNINGSDATUM 2024


  • Lev 1:
  • Lev 2:
  • Lev 3:

UTBILDARE


  • Suss Björklund – Utbildningsansvarig
  • Jill Holmström – Näring

 

PRIS & ANMÄLAN


  • Grundkurs: 4 500 kr/del (vid anmälan till hela grundkursen vid samma tillfälle är priset: 12 000 kr)
  • Appen REstart ME: Gratis

Mer info och anmälan: info@restartcompany.se

”Jag rekommenderar VARMT Restart Company och Suss Björklund! För mig är utbildningen i Levandeskap oerhört värdefull att ha med sig på många sätt; i kommunikationen med andra, att leda förändring och i mitt eget självledarskap. Den har ökat min förståelse för vad jag själv behöver för att må bra på riktigt. Toppat med inspiration & praktiska verktyg som hjälper mig att starta om och sätta igång!” – Ida Larsson Hugg
Att vara i Suss sammanhang är som att få kliva in och bli omlindad av bubbelplast… det gör inget om du trillar, du trillar mjukt, ibland spricker en bubbla, det smäller till, du blir rädd, skrattar åt dig själv och inser att det inte var så ”farligt” eller så blir du liggandes en stund för det tar lite tid att resa sig igen… men bubbelplasten finns fortfarande där.” – Petra Lindberg
”Jag går i någon slags eufori efter Levandeskap steg 1. Varje dag påminner jag mig om hur jag vill leva mitt liv och även hur jag vill bemöta andra. Ni gör stor skillnad för människor! ” – Jessica Lindgren
För mig var grundkursen i Levandeskap startskottet till att lyfta blicken och börja se mer nyanser i tillvaron. Mitt liv innan var inte den roligaste och jag var ganska deprimerad. För mig innebar livet ett kämpande och jag hade varit nere i den berömda kolkällaren en längre tid. Suss fick mig att tänka om och se på mig själv med snällare, omtänksammare och en mer avslappnad känsla. Livet ska vara roligt att leva och jag njuter definitivt mer av tillvaron nu.” – Susanne Bäckström

Restart Heart

Vi vill bidra till att även den som har en stor önskan och behov av att delta på Levandeskapsutbildningen, men inte har ekonomiska förutsättningar – ändå kan ha en chans att få delta. Därför erbjuder vi en kostnadsfri RestartHeart-plats per grundutbildning.

Maila oss din motivering till varför just du eller den du bryr dig om ska få en plats på utbildningen.

Lycka till!