Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

För människor som leder människor

Syftet med utbildningen är att ge såväl den nye ledaren som den med mer erfarenhet en djupare förståelse och kunskap om vad som är gemensamma framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget att vara ledare både för sig själv och andra.

Att vara en ledare som tillsammans med sitt team lyckas med att både må och nå toppen.

 

Delar av innehåll:

 • Att leda med intention, ramar och beteende som utgångspunkt
 • Kommunikation är allt – Kommunikationens ABC
 • Att ge och ta emot sorterad feedback
 • Effektiva möten som fyller sitt syfte
 • Struktur som ökar effektivitet och minskar stress
 • Konflikthantering, meningsfulla medarbetarsamtal och dagligt ledarskap

 

Mer om innehållet:

Att leda med intention, ramar och beteende som utgångspunkt

Alla delar i livet hör samman och allt påverkar oss. Innehållet i utbildningen bidrar till en ökad förståelse för att alla människor och varje situation är unik. Detta behöver vi ha uppmärksamhet på när vi leder andra människor. Det handlar bland annat om att bli tydlig med:

 • Vad är intentionen med det vi gör?
 • Vilka miljöer, arbetssätt och sammanhang bidrar till goda tillstånd.
 • Vilka föreställningar om mig själv, andra, livet och ledarskap hjälper och vilka hindrar mig och andra att utvecklas?
 • Agerar jag i samstämmighet med den riktning jag vill leda mig och andra?
 • Vad behövs för att få alla delar i ett system att fungera tillsammans?

 

Kommunikation är allt – Kommunikationens ABC

Syftet är att inspirera, väcka insikter och öka förståelsen för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Den största resursen i alla organisationer är människorna som jobbar där. Genom god kompetens inom kommunikation så kan den resursen frigöras. Det blir enklare att uppnå önskade mål och tillstånd. Många missförstånd och konflikter kan undvikas.

 

Att ge och ta emot sorterad feedback

Feedback ska kunna bidra till värdefull utveckling och bekräftelse. Vi tränar på att utgå ifrån intentionen med det som utfördes och riktar sedan feedbacken till om intentionen uppnåddes eller inte. Vad som bidrog eller förslag till justering. Vi tydliggör vad vi faktiskt har sett och hört av den som vi ska ge feedback till, istället för att ta utgångspunkt i tolkningar, i en specifik metod eller modell.

När feedback är en fungerande och uppskattad aktivitet så är vår erfarenhet att det sker positiv utveckling både i individen och i organisationen.

 

Effektiva möten som fyller sitt syfte

Du får verktyg till att planera, genomföra och följa upp effektiva möten. Några frågeställningar som vi tar med oss i träningen är syfte med mötet, tydlig ramsättning, rätt personer på plats, att hålla sig till mötesagenda, ansvarsfördelning och uppföljning.

 

Struktur som ökar effektivitet och minskar stress

Minska stress, öka effektivitet och må bättre genom att skapa en struktur som hjälper dig och andra att göra rätt saker, vid rätt tillfälle och med ett medvetet fokus.

Många av oss har en fullproppad agenda, en lång att-göra-lista, en mailbox som aldrig är tom, en telefon som går varm. Och i tillägg till det så har vi ett privatliv som vi också vill hinna med och må bra i. Genom några enkla justeringar i ditt arbetssätt kan stora positiva förändringar ske. Både för dig och dem i din närhet.

 

Konflikthantering, meningsfulla medarbetarsamtal och dagligt ledarskap

När vi lagt grunden inom alla områden som är beskrivna ovanför, så kommer du enklare kunna hantera alla tänkbara situationer som ledare. Vi kommer bland annat att träna på konflikthantering, medarbetarsamtal och dagligt ledarskap med utgångspunkt i en systemisk förståelse. Att ställa rätt frågor och agera i linje med det vi önskar uppnå för att både må och prestera på topp!

 

Omfattning10 utbildningsdagar, uppgifter att genomföra på din arbetsplats och i övriga livet, samt tre tillfällen med individuell coachning.

Datum: Start 2 september 2020 – Ansökning öppen

2-3 september, 30 september-1 oktober, 28-29 oktober, 25-26 november, 16-17 december.

Pris: 30 000 kr (möjlighet till delbetalning finns)

Plats: Restart Company, Hammarby Kaj 16, Hammarby Sjöstad i Stockholm

 

 

”En mycket värdefull utbildning i en lugn härlig miljö. Utbildningen ger nya reflektioner på både privat och yrkeslivet. Önskar att alla fick gå denna utbildningen eftersom den öppnar ögonen på så många sätt”.

Lina Herbert

”En givande utbildning med självreflektion om hur du kan påverka genom ditt egna ledarskap och din agenda. Verktyg och övningar för att kunna hanterar olika situationer som kan uppkomma både i arbetsliv och privat”.

Matilda Lindberg