Levandeskapscoach

Utbildningen är för dig som vill göra något LIVSviktigt!

Coacha människor till att må och fungera bättre i sig själva, i sina relationer och i de sammanhang de är i. Alltså, bidra till att människor SKAPAR och LEVER de liv de önskar LEVA.

Utbildningen passar dig som är ny och nyfiken på den uppgiften. Även dig som på något sätt redan idag coachar, assisterar, vägleder andra människor t.ex. pedagoger, instruktörer, ledare, chefer och föräldrar.

Vi tar utgångspunkt i att helheten påverkar oss människor – en systemisk förståelse. Dåtid, nutid, framtid, vad vi äter, hur vi rör oss, våra tankar, vem vi umgås med, vart vi bor och mycket annat. Allt kan påverka oss. Innehållet i utbildningen bidrar till en förståelse för att alla människor är unika och att vi behöver ha uppmärksamhet på just den människa vi har framför oss när vi coachar, till skillnad från att utgå från en specifik modell eller metod. Du får träna på att coacha flexibelt och precist inför varje individ, grupp och situation.


INNEHÅLL

Levandeskapscoach har sin grund i Levandeskapsutbildningen på Restart Company, med efterföljande fördjupning.

Grundutbildning i Levandeskap:

Steg 1: Vi börjar med dig och din förståelse för dig. Hur du har det just nu och hur du önskar ha det. Vi tydliggör dina möjligheter och eventuella begränsningar för dig i ditt liv. Träning på att få till det du vill och behöver göra för att må och fungera bra – på riktigt.

Steg 2: Vi fortsätter med uppmärksamhet på dig och hur du påverkar och påverkas av andra. Träning på att kommunicera för att förstå andra och själv bli förstådd, samt att skapa och välja de relationer som bidrar till att du mår och fungerar bra.

Steg 3: Avslutningsvis i grundkursen så vill vi bidra till att öka din förståelse för dig i olika situationer och sammanhang. Träning på att förstå, skapa och välja sammanhang, situationer, områden och aktiviteter som leder dig i din önskade riktning.

Fördjupning:

 • CoachningPraktisk träning på att coacha med utgångspunkt i hur helheten påverkar oss människor och att ha uppmärksamhet på att varje människa och varje tillfälle är unikt när vi coachar.
 • Det livsviktiga fundamentet: Fördjupning i vårt livsviktiga fundament, andning, rörelse, återhämtning, näring och tankar för att bidra till en ökad förståelse för hur allt hänger samman för oss människor och vårt välmående.
 • Praktiskt arbeteEget arbete som består av att genomföra ett antal studentcoachningar med tillhörande reflektion och feedback.
 • Individuell coachning: Studenten genomgår individuell coachning tillsammans med en coach.

UPPLÄGG & DATUM


Utbildningen sker på deltid och hemuppgifter ingår som en löpande process under utbildningen.

Nästa start: 2024

Utbildningsdatum:

 • Lev 1:
 • Lev 2:
 • Lev 3:
 • Coach 1:
 • Coach 2:
 • Coach 3:
 • Avslut och diplomering

Tider:

 • Fredagar: 09.00-16.00
 • Lördagar: 09.00-16.00
 • Söndagar: 09.00-13.00

 

UTBILDARE och COACHER 


 • Suss Björklund – Utbildningsansvarig
 • Jill Holmström – Näring
 • Coacher: Caroline Astudillo Holfve, Carmen Eshagi

Pris:  24 500 kr (möjlighet till delbetalning finns).

Plats: Restart Company, Hammarby Kaj 16, Hammarby Sjöstad i Stockholm

Ansökning: info@restartcompany.se

”Coachutbildningen har hjälpt mig öppna dörrar, hitta vägar, få nya insikter, förstå och uppleva livet med putsade ”glasögon”. Suss som utbildare skapar magi med sitt sätt och person.” – Petra Lindberg

”Jag har inte bara lärt mig hur jag kan coacha ungdomar som var min utgångspunkt när jag påbörjade utbildningen. Jag har även genomgått en stor resa med mig själv. Det är svårt att sätt ord på allt, värdet på den här utbildningen är för bra för att använda ord som fantastisk och lärorik . Du måste själv delta först då kommer du förstå det enorma värdet med den”. – Jessica Lindgren

”Jag har fått med mig en värdefull verktygslåda och jag känner mig inspirerad att bidra till att fler kan må och fungera bra. Min förståelse för vad JAG behöver i mitt självledarskap har också ökat. Utbildningen är till för alla som vill bli mer levande. Du som har bestämt dig, har en fantastisk resa framför dig!”– Anneli Uhlin

”Att delta på coachutbildningen var som att vakna upp mitt i livet. Att uppfyllas av möjligheter, mod, hopp och frihet. Jag rekommenderar starkt alla att gå denna högst levande utbildning.” – Thina Siverland

”Coachutbildningen rekommenderas varmt! Kompetensen som den här utbildningen ger har jag nytta av var jag än är i livet. Innehållet i utbildningen och det pedagogiska upplägget tillsammans med utbildarnas kompetens och erfarenhet gör det här till en oerhört värdefull utbildning för att förändra framtiden till det bättre.” – Mia Steinholtz