Levandeskapscoach

En utbildning i tiden för en bättre framtid

Utbildningen är för dig som är nyfiken på och har en önskan om att på något sätt hjälpa andra människor att må och fungera bra. Och för dig som på något sätt redan idag coachar, assisterar, vägleder andra människor t.ex. pedagoger, instruktörer, ledare, chefer och föräldrar.

Vi tar utgångspunkt i att helheten påverkar oss människor – en systemisk förståelse. Dåtid, nutid, framtid, vad vi äter, hur vi rör oss, våra tankar, vem vi umgås med, vart vi bor och mycket annat. Allt kan påverka oss. Innehållet i utbildningen bidrar till en förståelse för att alla människor är unika och att vi behöver ha uppmärksamhet på just den människa vi har framför oss när vi coachar, till skillnad från att utgå från en specifik modell eller metod.
Du får träna på att coacha flexibelt och precist inför varje individ, grupp och situation.


INNEHÅLL

Levandeskapscoach har sin grund i Levandeskapsutbildningen på Restart Company, med efterföljande fördjupning.

Grundutbildning i Levandeskap:

Steg 1: Vi börjar med dig och din förståelse för dig. Hur du har det just nu och hur du önskar ha det. Vi tydliggör dina möjligheter och eventuella begränsningar för dig i ditt liv. Träning på att få till det du vill och behöver göra för att må och fungera bra – på riktigt.

Steg 2: Vi fortsätter med uppmärksamhet på dig och hur du påverkar och påverkas av andra. Träning på att kommunicera för att förstå andra och själv bli förstådd, samt att skapa och välja de relationer som bidrar till att du mår och fungerar bra.

Steg 3: Avslutningsvis i grundkursen så vill vi bidra till att öka din förståelse för dig i olika situationer och sammanhang. Träning på att förstå, skapa och välja sammanhang, situationer, områden och aktiviteter som leder dig i din önskade riktning.

Det livsviktiga fundamentet med en systemisk förståelse: Vi fördjupar förståelsen och tränar vidare på det som är livsviktigt för att må och fungera bra. Andning, näring, rörelse, återhämtning och tankar, allt med en systemisk förståelse – förståelsen för hur allt hänger ihop och påverkar.

 

Fördjupning:

  • CoachningPraktisk träning på att coacha med utgångspunkt i hur helheten påverkar oss människor och att ha uppmärksamhet på att varje människa och varje tillfälle är unikt när vi coachar.
  • Det livsviktiga fundamentet: Fördjupning i vårt livsviktiga fundament, andning, rörelse, återhämtning, näring och tankar för att bidra till en ökad förståelse för hur allt hänger samman för oss människor och vårt välmående.
  • Praktiskt arbeteEget arbete som består av att genomföra ett antal studentcoachningar med tillhörande reflektion och feedback.
  • Individuell coachning: Studenten genomgår individuell coachning tillsammans med en systemisk coach.

UPPLÄGG & DATUM


Utbildningen sker på deltid och hemuppgifter ingår som en löpande process under utbildningen.

  • Nästa start 2023

 

UTBILDARE, COACHER OCH INSPIRATÖRER


  • Suss Björklund – Utbildningsansvarig
  • Jill Holmström – Näring
  • Coacher: Caroline Astudillo Holfve, Carmen Eshagi

Pris:  35 000 kr (möjlighet till delbetalning finns).

Plats: Restart Company, Hammarby Kaj 16, Hammarby Sjöstad i Stockholm

Ansökning: info@restartcompany.se

”Coachutbildningen har hjälpt mig öppna dörrar, hitta vägar, få nya insikter, förstå och uppleva livet med putsade ”glasögon”. Suss som utbildare skapar magi med sitt sätt och person.” – Petra Lindberg

”Att delta på coachutbildningen var som att vakna upp mitt i livet. Att uppfyllas av möjligheter, mod, hopp och frihet. Jag rekommenderar starkt alla att gå denna högst levande utbildning.” – Thina Siverland

”Coachutbildningen rekommenderas varmt! Kompetensen som den här utbildningen ger har jag nytta av var jag än är i livet. Innehållet i utbildningen och det pedagogiska upplägget tillsammans med utbildarnas kompetens och erfarenhet gör det här till en oerhört värdefull utbildning för att förändra framtiden till det bättre.” – Mia Steinholtz

”För mig en mkt värdefull utbildning. För varje del av utbildningen ökar min kunskap om förändring och utvecklingsarbete, min systemiska förståelse och hur jag på ett flexibelt sätt kan coacha och möta människor där de är. Jag lär mig både att se och beskriva vad kommunikation består av, jag lär mig känna igen mönster och sortera ut balanser och obalanser i olika relationer, situationer och aktiviteter. Vidare får jag en kunskap att utforska både mina och andras intentioner och får på så sätt insikter på djupet. Insikter som direkt gör skillnad för mig i min roll som chef, ledare, coach, förälder, partner, medmänniska och sist men inte minst i mitt förhållande till mig själv.” – Jessica Eidemo