Systemisk Coachutbildning

En utbildning i tiden för en bättre framtid

Utbildningen är för dig som är nyfiken på och har en önskan om att på något sätt hjälpa andra människor att må och fungera bra. Och för dig som på något sätt redan idag coachar, assisterar, vägleder andra människor t.ex. pedagoger, instruktörer, ledare, chefer och föräldrar.

Vi tar utgångspunkt i att helheten påverkar oss människor. Dåtid, nutid, framtid, vad vi äter, hur vi rör oss, våra tankar, vem vi umgås med, vart vi bor och mycket annat. Allt kan påverka oss. Innehållet i utbildningen bidrar till en förståelse för att alla människor är unika och att vi behöver ha uppmärksamhet på just den människa vi har framför oss när vi coachar, till skillnad från att utgå från en specifik modell eller metod.
Du får träna på att coacha flexibelt och precist inför varje individ, grupp och situation.

Innehåll

Systemisk Coachutbildning är utbildning i Kommunikologi och innehåller sex utbildningsmoduler i Kommunikologi – Intermediate level. Kommunikologi är ett kunskapsområde inom förändrings-och utvecklingsprocesser.

Under modulerna har vi bland annat uppmärksamhet på:

Modul 1: beteende och förändring av beteende, att möta och leda sig själv och andra. Träning på att ta meta- position, att se sig själv och/eller en situation inklusive sig själv från utsidan, få en helhetsbild för att kunna utvärdera sig själv och sin bransch.

Modul 2: intentioner och den kraft och riktning som skapas när intentionen är tydlig, att ha fokus på vad ett beteende ska leda till. Balans på intern/extern uppmärksamhet och framgångsrika mötesstrategier.

Modul 3: värdet med tydliga ramar i alla tänkbara sammanhang, olika typer av ramar och ramkompetens. Förutfattade meningar, dess effekter och förändring av dem som inte är nyttiga att ha kvar. Förhandlingsarbete är också en del av modul tre.

Modul 4: träning på och integrering av materialet som är presenterat under modul 1- 3. Träning på att ge och få feedback och att presentera rapporter.

Modul PED: Pedagogiska upplägg, undervisning, presentation och feedback.

Modul Filter: Analys, beskrivning och kvalitetsutvärdering av ”any human activity”, t.ex. metoder, modeller, teorier, forskning, aktiviteter och projekt.

Utöver ordinarie utbildningsmoduler, fördjupning genom filtrering (analys) och träning på:

 • CoachningPraktisk träning i att ta utgångspunkt i hur helheten påverkar oss människor och att ha uppmärksamhet påatt varje människa och varje tillfälle är unikt när vi coachar.
 • Andning, näring, rörelse, återhämtningEn övergripande genomgång om andning, rörelse, återhämtning och näring för att bidra till en ökad förståelse för hur allt hänger samman för oss människor och vårt välmående.
 • Praktiskt arbeteEget arbete som består av att genomföra ett antal coachningar och filtreringsarbeten.
 • Individuell coachningTre tillfällen där studenten får individuell coachning av en systemisk coach.

”Systemisk coachutbildning rekommenderas varmt! Kompetensen som den här utbildningen ger har jag nytta av var jag än är i livet. Innehållet i utbildningen och det pedagogiska upplägget tillsammans med utbildarnas kompetens och erfarenhet gör det här till en oerhört värdefull utbildning för att förändra framtiden till det bättre.” – Mia Steinholtz

”För mig en mkt värdefull utbildning. För varje del av utbildningen ökar min kunskap om förändring och utvecklingsarbete, min systemiska förståelse och hur jag på ett flexibelt sätt kan coacha och möta människor där de är. Jag lär mig både att se och beskriva vad kommunikation består av, jag lär mig känna igen mönster och sortera ut balanser och obalanser i olika relationer, situationer och aktiviteter. Vidare får jag en kunskap att utforska både mina och andras intentioner och får på så sätt insikter på djupet. Insikter som direkt gör skillnad för mig i min roll som chef, ledare, coach, förälder, partner, medmänniska och sist men inte minst i mitt förhållande till mig själv.” – Jessica Eidemo

Upplägg och datum

Upplägg

Utbildningen sker på deltid och hemuppgifter ingår som en löpande process under utbildningen.

Datum

 • Uppstartsmöte 25 augusti
 • Modul I, 26-30 augusti
 • Modul II, 16-20 september
 • Modul III, 21-25 oktober
 • Modul IV, 18-22 november
 • Individuell coachningstillfällen för dig som är student, under perioden november-april 2021
 • Coachning 1, 9-10 december
 • Modul Ped, 13-17 januari 2021
 • Modul Filter, 17-21 februari 2021
 • Andning/Rörelse/Återhämtning/Näring, 25-28 mars 2021
 • Coachning 2, 21-22 april 2021
 • Avslut, 13 maj 2021

Utbildare

 • Suss Björklund: Utbildningsansvarig, utbildningsmoduler i Kommunikologi och coachning.
 • Perita Almqvist: Andning, rörelse, återhämtning
 • Jill Holmström: Näring
 • Individuell coachning: Carmen Eshagi, Caroline Astudillo Holfve, Hanna Kantonen, Elin Elmér, Jessica Eidemo, Rebecca Krantz

Pris: 45 000 kr (möjlighet till delbetalning finns).

Plats: Restart Company, Hammarby Kaj 16, Hammarby Sjöstad i Stockholm

Ansökning: info@restartcompany.se