Kurs och Föreläsning

När människor MÅR bra så fungerar ofta relationer och organisationer BRA.

Människan i fokus

Vi arbetar med människor och vill bidra till att fler mår och fungerar bra. Oavsett aktivitet så är människan vår utgångspunkt.

För oss är det sant att mycket är likt när det gäller oss människor och annat är olikt och individuellt. Det tar vi hänsyn till för att våra aktiviteter ska vara meningsfulla för så många som möjligt.

Populära teman:

  • Ledarskapets ABC-kurs
  • Feedback som utvecklar och bekräftar
  • Kommunikation är allt!
  • Levandeskap
  • Struktur och planering
  • Effektiva möten

Vi skapar även innehåll enligt era specifika önskemål inom våra kompetensområden.

Möjligheterna är många!

Vi erbjuder utbildningar hos oss på Hammarby Kaj 16 i Hammarby Sjöstad, digitalt och självklart även på plats hos er.

Ledarskapets ABC-kurs

För dig som vill leda människor till att både må och prestera bra.

Kursen innehåller grundläggande kunskap som borde vara en självklarhet för alla ledare. Kunskap som bidrar till att öka din förståelse för dig själv och andra.

A. Kunskap om det som behövs för att leda dig själv och andra i önskad riktning, mot egna och gemensamma mål.

B. Kommunicera så andra förstår! Öka din förståelse för hur din och andras kommunikation påverkar dig själv och andra.

C. Öka din medvetenhet om vad som påverkar dina och andras beteenden och upplevelser.

Vi tar utgångspunkt i en systemisk förståelse, att allt hänger ihop och påverkar oss människor – på olika sätt. Och en medvetenhet om att alla människor är unika och det har vi uppmärksamhet på under kursen.

Endast 8 platser!

Datum: 9-10 september

Pris: 3 750 kr

”Många bra verktyg som jag vet kommer göra mig till en bättre ledare. Kursledaren var inspirerande och jag uppskattade spontaniteten i kursen” – Hafez Tadayon

”Äkta lärande med vettiga grunder som ger mening och god förståelse” – Jörgen Karlsson

Feedback som utvecklar och bekräftar

Konsten att ge, beställa och ta emot sorterad feedback

Vi tydliggör vad vi faktiskt har sett och hört av den som vi ska ge feedback till, istället för att ta utgångspunkt i tolkningar, i en specifik metod eller modell. Tränar på att utgå ifrån syftet med det som utfördes och att rikta feedbacken till om syftet uppnåddes eller inte. Vad som bidrog eller förslag till justering.

Det finns många feedbackmetoder och modeller som innehåller tyck och tänk, uppfattningar om att man ska tåla höra sanningen, idéer om att det ska vara positivt och negativ feedback. Allt för många har dåliga upplevelser och erfarenheter av att ge och ta emot feedback, det vill vi ändra på.

När feedback är en fungerande och uppskattad aktivitet så är vår erfarenhet att det sker positiv utveckling både i individen och i organisationen.

Datum: 14-15 oktober

Pris: 3 750 kr

”Kursen gav perfekta och enkla riktlinjer för hur jag kan ge och ta emot feedback som en kraftfull gåva. Jag har också fått övat i hur jag gör det på det smartaste sättet och är med det mer än redo att förvalta mina nya kunskaper i vardagen. Suss är en fantastisk utbildare med en stark närvaro som skapar tillit hos mig, och samtidigt är hon modigt utmanande – i viljan att göra mig ännu bättre”. Johan Westberg, Nordic Culture and People Manager på SATS

Kommunikation är allt!

Skapa gemensam förståelse

Vi vill inspirera, väcka insikter och öka förståelsen för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Den största resursen i de allra flesta organisationer är människorna som jobbar där. Med kompetens inom kommunikation så kan den resursen frigöras.

Det blir enklare att uppnå önskade mål och tillstånd genom ökad medvetenhet och kunskap om kommunikation. Många missförstånd och konflikter kan undvikas.

Levandeskap

Skapa och Lev ditt liv som du önskar

En telefon behöver laddas och programuppdateras, en bil behöver fyllas på med bränsle och genomgå regelbunden service. Vad behöver vi människor för att ha det som vi önskar? För att må bra själv och tillsammans med andra.

Levandeskap ska bidra till en ökad medvetenhet om hur du  har det idag och hur du önskar ha det. Inspiration till att aktivt arbeta med ditt välmående. För dig själv och tillsammans med andra.

Med utgångspunkt i det livsnödvändiga fundamentet; näring, rörelse, återhämtning, meningsfullhet och våra tankar utforskar och tydliggör vi vad som är viktigt för just dig, just nu.