Kurs och Föreläsning

När människor MÅR bra så fungerar ofta relationer och organisationer BRA.

Ledarskapets ABC-kurs

För dig som vill leda människor till att både må och prestera bra.

Kunskap som bidrar till att ditt ledarskap blir enklare, tydligare och roligare.

A. Kunskap och träning på att leda dig själv och andra i önskad riktning, mot egna och gemensamma mål. Skapa tydlighet för vad det är som gäller, varför vi gör det vi gör, samt hur och vad ska vi göra för att lyckas med det vi önskar.

B. Kommunicera så andra förstår! Öka din förståelse för hur din och andras kommunikation påverkar dig själv och andra. Träning på att bli tydligare för att bli förstådd och även för att förstå andra.

C. Genomgång av verktyget ”Ledarskapspilen” och träning på att använda den i alla tänkbara sammanhang. För att skapa samsyn, tydlighet, effektivitet och för att lyckas med det vi önskar i olika sammanhang och aktiviteter.

Datum:  Hösten 2024

Utbildare:  Suss Björklund

Pris:  7 500 kr

Ansökning:  info@restartcompany.se

”Många bra verktyg som jag vet kommer göra mig till en bättre ledare. Kursledaren var inspirerande och jag uppskattade spontaniteten i kursen.” – Hafez Tadayon

”Äkta lärande med vettiga grunder som ger mening och god förståelse.” – Jörgen Karlsson

”Du får mycket kunskap på kort tid. Fick massa tankar och reflektioner. Suss inspirerar med sin energi och kompetens. Kan verkligen rekommendera och är sugen att fördjupa mig mer.”  – Suzanne Wilnersson

”Det var ett bra genomförande av kursen, det fanns mycket som var tänkvärt och utvecklande – det som förvånade mig mest, var att jag inte var trött efteråt. Kurser kan vara lärorika men tröttsamma, men inte denna gång – den gav energi.” – Gunilla Wellerfors

Sorterad Feedback – High Five

Konsten att ge, ta emot och beställa sorterad feedback.

Det finns många feedbackmetoder och modeller som innehåller tyck och tänk, uppfattningar om att man ska tåla höra sanningen, idéer om att det ska vara positivt och negativ feedback. Allt för många har dåliga upplevelser och erfarenheter av att ge och ta emot feedback, det vill vi ändra på.

Vi tränar oss på att ge feedback som leder till att den som tar emot den först och främst förstår den feedback som ges. Att feedbacken är riktad till syftet med det som utfördes och inte allmänt ”tyck och tänk”. Feedbacken ska kunna leda till att den som tar emot feedbacken får bekräftelse på vad det är som fungerar fint och vilka förslag till utveckling som finns – i förhållande till att syftet ska uppnås med det som görs.

  • High Five innehåller 5 viktiga delar för att feedbacken ska bli en värdefull helhet.
  • High Five gör det enklare att både ge, ta emot och beställa feedback.

När feedback är en fungerande och uppskattad aktivitet, är vår erfarenhet att det sker positiv utveckling både i individen och i organisationen.

Datum:  Hösten 2024

Utbildare:  Suss Björklund

Pris:  7 500 kr

Ansökning:  info@restartcompany.se

”Efter kursen kände jag mig peppad och motiverad att praktisera det jag lärt mig och det gör jag fortfarande – en tid senare. Upplägget med teori varvat med övningar och diskussioner gjorde att jag kände mig utmanad och det skapade också en förståelse som har stannat kvar i mig. Den viktigaste aha-upplevelsen för mig var det som handlade om att utgå från syftet när jag ska ge och ta emot feedback. Jag märker att när jag frågar efter syftet och förstår det, så blir saker mer begripliga för mig.” – Linda

”Kursen gav perfekta och enkla riktlinjer för hur jag kan ge och ta emot feedback som en kraftfull gåva. Jag har också fått övat i hur jag gör det på det smartaste sättet och är med det mer än redo att förvalta mina nya kunskaper i vardagen. Suss är en fantastisk utbildare med en stark närvaro som skapar tillit hos mig, och samtidigt är hon modigt utmanande – i viljan att göra mig ännu bättre.” – Johan Westberg, Nordic Culture and People Manager på SATS

”Vi bokade Restart Company för att genomföra en feedbackutbildning med oss på AFA Försäkrings Kommunikationsenhet. Upplägget som både var inspirerande och tryggt bidrog till att vi nu har kunskapen för att kunna träna vidare för att bli kompetenta i att ge och ta emot sorterad feedback som leder till utveckling.” – Åsa Sjölander, AFA Försäkring

Kommunikation är allt!

Kommunicera för att förstå och bli förstådd

Vi vill inspirera, väcka insikter och öka förståelsen för vad kommunikation är och hur din kommunikation påverkar dig själv och andra. Den största resursen i de allra flesta organisationer är människorna som jobbar där. Med kompetens inom kommunikation så kan den resursen frigöras.

Det blir enklare att uppnå önskade mål och tillstånd genom ökad medvetenhet och kunskap om kommunikation. Många missförstånd och konflikter kan undvikas.

Utbildare:  Suss Björklund

För bokning:  info@restartcompany.se

Levandeskap

Skapa och Lev ditt liv som du önskar

En telefon behöver laddas och programuppdateras, en bil behöver fyllas på med bränsle och genomgå regelbunden service. Vad behöver vi människor för att ha det som vi önskar? För att må bra själv och tillsammans med andra.

Levandeskap ska bidra till en ökad medvetenhet om hur du  har det idag och hur du önskar ha det. Inspiration till att aktivt arbeta med ditt välmående. För dig själv och tillsammans med andra.

Med utgångspunkt i det livsnödvändiga fundamentet; andning, näring, rörelse, återhämtning och våra tankar utforskar och tydliggör vi vad som är viktigt för just dig, just nu.

Utbildare:  Suss Björklund

För bokning:  info@restartcompany.se

Effektiva möten

Möten som leder fram till det ni önskar

Vi lever i en värld full av möten. Formella och informella. Värdefulla och helt meningslösa. Om ni har valt att ha möten där du befinner dig, säkerställ att ni har ett tydligt syfte med mötet, en agenda och ett agerande som säkerställer att ni uppnår ert syfte.

Det är rätt enkelt, bara vi har rätt förståelse och kunskap om möten.

Utbildare:  Suss Björklund

För bokning:  info@restartcompany.se