Slow Massage

Slow Massage

Kraftfullare än många kan ana

Slow Massage

Slow Massage en form av massage (neuromotorisk stimulering) som utförs i ett långsamt tempo, med ett relativt lätt tryck och du har dina kläder på dig. Det långsamma tempot bidrar till att du ska kunna slappna av, hinna lägga märke till dina responser, det underlättar din återhämtning och bidrar till att minska eventuell stress.

Enligt forskning så är beröring ett grundläggande behov för oss människor. Beröring i denna form med lätt tryck, långsamt tempo och med värme från händer och filt, bidrar till stimulering av nerver i huden. Denna stimulering leder till ökat välbefinnande, lugn och avslappning. Även till att vi kan bli piggare, tryggare, samt få andra neurofysiologiska effekter som påverkar vårt beteende och våra känslor.

För vem?

Slow Massage passar dig som vill känna dig lugnare och mer samlad. Öka din koncentrationsförmåga och underlätta din återhämtning. Minska upplevelse av stress, värk och oro.

Upplägg:

Vi inleder med ett kort samtal för att stämma av eventuella utmaningar, besvär och önskemål, så att själva behandlingen kan anpassas efter dina behov och önskemål.

Ett tillfälle är 60 minuter.

Investering: 750 kr