Behandlingar

Slow Massage

Kraftfullare än många kan ana

Slow Massage

Slow Massage en form av massage (neuromotorisk stimulering) som utförs i ett långsamt tempo, med ett relativt lätt tryck och du har dina kläder på dig. Det långsamma tempot bidrar till att du ska kunna slappna av, hinna lägga märke till dina responser, det underlättar din återhämtning och bidrar till att minska eventuell stress.

Enligt forskning så är beröring ett grundläggande behov för oss människor. Beröring i denna form med lätt tryck, långsamt tempo och med värme från händer och filt, bidrar till stimulering av nerver i huden. Denna stimulering leder till ökat välbefinnande, lugn och avslappning. Även till att vi kan bli piggare, tryggare, samt få andra neurofysiologiska effekter som påverkar vårt beteende och våra känslor.

För vem?

Slow Massage passar dig som vill känna dig lugnare och mer samlad. Öka din koncentrationsförmåga och underlätta din återhämtning. Minska upplevelse av stress, värk och oro.

Upplägg:

Vi inleder med ett kort samtal för att stämma av eventuella utmaningar, besvär och önskemål, så att själva behandlingen kan anpassas efter dina behov och önskemål.

Ett tillfälle är 60 minuter.

Vid intresse kontakta Caroline Astudillo Holfve.

Mobil: 073-971 00 21

Kraniosakral terapi

I stillhet skapas livskraft

Kraniosakral terapi

Syftet med Kraniosakral terapi är att stödja människans naturliga självläkningsförmåga och hälsa. Detta sker genom lätt och omsorgsfull beröring på kroppen med hjälp av olika handpositioner. Du som får behandling har kläder på dig och även en filt över dig om du önskar det.

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av stress, ångest, oro och ängslan. Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på detta i form av en känsla av lugn, bättre sömn och lägre stressnivå.

Kraniosakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland.

För utförligare historik och bakgrund, besök: www.tranbergs.se

Vid intresse kontakta Carmen Eshagi.

Mobil: 070-7786040

Mail: carmeneshagi@hotmail.com.