Om Restart

Förändringsarbete är vår grej

Vi bidrar till att fler mår och fungerar bra

Vi arbetar med dig, dina relationer, grupper och organisationer.

Den vi möter, alltså du, är vår utgångspunkt när vi arbetar. Ditt nuläge och ditt önskade läge för dig själv, i din relation eller kanske i din organisation. Vi hjälper till att sortera upp vad som är i balans och obalans. Vilka möjligheter och begränsningar som finns – just nu. Vad som behöver justeras för att lyckas med det du och ni önskar.

Förändringsprocesser är vår specialitet. Att skapa förståelse och kunskap om det som är viktigt för att människor ska må och fungera bra. Förståelse för egna och andras beteenden, hur kommunikation påverkar och kraften i att ha tydliga syften och sammanhang.

Vi erbjuder kurser, föreläsningar, utbildningar, events och coachning.

För att fler ska må och fungera bra – På riktigt.

TEAM Restart: Maria De Souza, Suss Björklund, Caroline Astudillo Holfve och Maria Berg

Om Suss Björklund

Min värdefulla kompetens vill jag dela med mig av

Jag lever mitt liv med en tydlig intention och drivkraft till att själv må och fungera bra och att hjälpa andra att göra det. Det är grunden till allt vi gör inom Restart Company.

Förutom min livserfarenhet, bygger jag min kompetens på en systemisk förståelse med utgångspunkt i mina studier till Kommunikolog och Hälsopedagog.

De senaste åren har jag haft min uppmärksamhet på att leda framgångsrika förändringsprocesser, både i större organisationer, i relationer och hos enskilda individer – barn, tonåringar och vuxna. Min tidigare yrkesmässiga bakgrund har jag i träningsbranschen, där var jag med och utvecklade träningskedjan SATS. Efter det hade jag förmånen att arbeta som VD på utbildningsföretaget SAFE Education.

Nu är jag, mina kollegor och samarbetspartners i Restart Company redo att hjälpa dig att göra de förändringar du behöver för att uppnå de resultat du önskar.

Varmt välkommen till oss!