Om Restart

Förändringsarbete är vår grej

Vi bidrar till att fler mår och fungerar bra

 

Vi arbetar med dig, dina relationer, grupper och organisationer.

Den vi möter, alltså du, är vår utgångspunkt när vi arbetar. Ditt nuläge och ditt önskade läge för dig själv, i din relation eller kanske i din organisation. Vi hjälper till att sortera upp vad som är i balans och obalans. Vilka möjligheter och begränsningar som finns – just nu. Vad som behöver justeras för att lyckas med det du och ni önskar.

Förändringsprocesser är vår specialitet. Att skapa förståelse och kunskap om det som är viktigt för att människor ska må och fungera bra. Förståelse för egna och andras beteenden, hur kommunikation påverkar och kraften i att ha tydliga syften och sammanhang.

Vi erbjuder kurser, föreläsningar, utbildningar, events och coachning.

För att fler ska må och fungera bra – På riktigt.

Suss Björklund – founder of RESTART.

”Suss tror på människor och ser deras styrkor – oavsett om de själva är kapabla att se dem eller inte. En superkraft skulle man kunna kalla det. Jag känner mig några centimeter längre, får lite mer energi än vanligt och finner krafter som tidigare inte varit lika tydliga”.
Linn Larsson

Om Suss Björklund

Min värdefulla kompetens vill jag dela med mig av

Jag heter Suss Björklund och jag lever med en tydlig intention om att själv må och fungera bra och att hjälpa andra att göra det. Det är något jag verkligen vill, eftersom det är värdefullt och för att jag har kompetens att göra det. Förutom min livserfarenhet, bygger jag min kompetens på en systemisk förståelse med utgångspunkt i mina studier till Kommunikolog och Hälsopedagog.

De senaste åren så har jag haft min uppmärksamhet på att leda framgångsrika förändringsprocesser, både i större organisationer, i relationer och hos enskilda individer – barn, tonåringar och vuxna. I mitt företag Restart Company har jag utvecklat en coachutbildning, en ledarskapsutbildning, träningsformen “SlowMotionTraining” och ett antal kurser, aktiviteter och föreläsningar. Och så har jag skrivit boken “En liten HANDbok om Levandeskap”.

Min tidigare yrkesmässiga bakgrund har jag i träningsbranschen, med förmånen att ha haft kul på jobbet nästan jämt. Ett högt tempo, mycket energi, passionerad personal och engagerade medlemmar. Jag fick möjlighet att vara med och bygga upp en stor organisation – träningskedjan SATS. När jag startade 1993 hade vi fyra träningscenter och när jag slutade 2009 hade vi över 100 träningscenter runt om i Norden. Jag hade olika ledarroller, var representant i den svenska ledningsgruppen och den nordiska koncernledningen. 2009 till 2014 var jag verksam som VD på utbildningsföretaget SAFE Education. Vi genomförde stora förändringar med syfte att personalen och kunderna skulle uppleva tydlighet, trygghet och känna stolthet för varumärket. Det lyckades vi med.

Nu är jag och mina samarbetspartners i Restart Company redo att hjälpa dig att göra de förändringar du behöver för att uppnå de resultat du önskar.

Med människan och hållbarhet  i sikte

Små justeringar kan gör värdefull skillnad

Alldeles för många barn, tonåringar och vuxna mår och har det sämre än de önskar och behöver. Den psykiska ohälsan är alarmerande. Vi ser och hör om det överallt runtomkring oss. Det finns rapporter från Skandia gällande ungas psykiska hälsa och från Socialstyrelsen om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Många är förvånade över hur det kan vara så ”när vi har det så bra”. Om vi tar utgångspunkt i vad vi människor behöver för att må och fungera bra, då har vi det inte så bra. Vi behöver bland annat näring, rörelse, återhämtning, beröring och trygghet, men vi har skapat ett samhälle som bidrar med det motsatta. Överflöd av skräpmat och dryck, dvs icke-näring, alla tänkbara hjälpmedel för att slippa rörelse, vi är uppkopplade dygnet runt, vi umgås digitalt och den fysiska kontakten minskar.

Genom vårt arbete vill vara med och bidra till att fler kan må och fungera bra.