Om Restart

Förändringsarbete är vår grej

Vi bidrar till att fler mår och fungerar bättre

Vi arbetar med dig, dina relationer, grupper och organisationer.

Den vi möter, alltså du, är vår utgångspunkt när vi arbetar. Ditt nuläge och ditt önskade läge för dig själv, i din relation, familj eller i din organisation. Vi hjälper till att sortera upp vad som är i balans och obalans. Vilka möjligheter och begränsningar som finns – just nu. Vad som kan justeras för att lyckas med det du och ni önskar.

Kommunikation, ledarskap och förändringsprocesser är vår specialitet. Att skapa förståelse och kunskap om det som är viktigt för att människor ska må och fungera bra. Förståelse för egna och andras beteenden, hur kommunikation påverkar och kraften i att ha tydliga syften och sammanhang.

Vi erbjuder kurser, föreläsningar, utbildningar, events och coachning.

För att fler ska må och fungera bra – På riktigt.

Välkommen till oss!

Om Suss Björklund

Min värdefulla kompetens vill jag dela med mig av

Jag lever mitt liv med en tydlig intention och drivkraft till att själv må och fungera bra och att hjälpa andra att göra det. Det är grunden till allt vi gör inom Restart Company. Vi försöker hålla det enkelt, ”görbart” och livsviktigt!

De senaste åren har jag haft min uppmärksamhet på att leda framgångsrika förändringsprocesser, både i större organisationer, i relationer och hos enskilda individer – barn, tonåringar och vuxna. Genom att coacha, utbilda och arbeta som konsult i olika projekt, hjälper jag människor att skapa större förståelse för sig själva och andra. Sortera upp vad som behöver justeras, tydliggöra vad som kan göras för att kunna må och fungera bättre.

Jag har även skrivit boken ”En liten HANDbok om Levandeskap” och utvecklat appen ”REstart ME”.

Förutom min livserfarenhet, att utbilda och coacha 1000 tals människor, bygger jag min kompetens på en systemisk förståelse med utgångspunkt i mina studier inom kommunikation och förändringsprocesser, beteendevetenskap och inom hälsopedagogik. Jag är utbildad Kommunikolog och Hälsopedagog.

Min tidigare yrkesmässiga bakgrund har jag i träningsbranschen, där var jag med och utvecklade träningskedjan SATS som representant i den svenska och nordiska koncernledningen som ansvarig för alla träningskoncept, jag arbetade även som gruppträningsinstruktör. Efter det hade jag förmånen att arbeta som VD på utbildningsföretaget SAFE Education.

Nu är jag, mina kollegor och samarbetspartners i Restart Company redo att hjälpa dig att göra de förändringar du behöver för att uppnå de resultat du önskar.

Varmt välkommen till oss!